Skip to content

פרחים

סידורי פרחים בהתאמה אישית לחופה שלכם, כל סידור הוא ייחודי, ניתן להזמין מידי האוהבות עיצוב וסידור פרחים לחופה וסידורי פרחים בהתאמה לשולחנות. מגוון סגנונות שזירת פרחים לפי צבעים מינים סוגים וכל מה שתרצו להקרין החוצה לאורחים.